Recito Elböcker.seE-böcker på författarens och läsarens villkor

Elböcker.se är Recito Förlags tjänst som riktar sig till dig som vill ge ut din e-bok i Sverige till marknadens (så vitt vi vet) absolut bästa villkor. Ett proffs skapar e-boksfilerna och vi sköter distributionen så länge du vill. Du betalar oss för skapandet av filerna men inga andra fasta kostnader och vi behåller endast 20% av inkomsterna från försäljningen.

Vad kan ni hjälpa mig med?

När ditt manus är korrekturläst och klart kan vi hjälpa dig att ge ut din e-bok och sälja den till återförsäljare och bibliotek i Sverige. Din bok kommer ut på Recito Förlag och vi använder samma e-boksformat och distributör som de stora förlagen men skillnaden är att hos oss så sker utgivningen på dina villkor.

På mina villkor?

Vi gör inga anspråk på upphovsrätt till din bok och så länge du inte har ett avtal med någon annan som förhindrar utgivning hos oss så ger vi ut boken åt dig. Du betalar ett fast belopp för skapandet av e-boksfilerna (se nedan) och sedan bestämmer du själv vad bokens pris skall vara. Vi behåller en fast avgift för varje exemplar som säljs och resten tillfaller dig. Du kan när som helst välja att avsluta försäljningen av boken men vi kan också sälja den hur länge du vill.

Priser?

Vår filosofi med dessa priser är att vi endast ska tjäna pengar om du också gör det. Därför täcker den fasta kostnaden de avgifter som vi måste betala för att registrera boken och den arbetstid som vi använder för att skapa filerna.

Avgift (per titel) Exkl. moms Inkl. moms
Startavgift (existerande titel hos Recito Förlag) 1596 kr 1995 kr
Startavgift (ny titel) 3196 kr 3995 kr
Månadsavgift 0 kr
Intäkter från försäljning och utlåning (försäljningsavgift) 20%
Elibs avgift på försäljning 10% (min 2 kr, max 10 kr)
Utlåning via bibliotek 5 kr -

Startavgiften baseras på att vi skapar e-boksfilerna från ett korrekturläst och klart manus som vi får i ett ordbehandlingsdokument (till exempel Microsoft Word). I startavgiften ingår skapandet av e-boksfilerna och all nödvändig registrering. Om du redan givit ut boken i fysisk form med Recito Förlag innebär detta att delar av arbetet redan är avklarat och startavgiften är därför lägre.

Vi har här på sajten en kalkylator där du kan laborera med olika F-pris för att se hur avgifterna fördelas och vilken din behållning blir.

Bibliotek?

De e-böcker som Recito ger ut distribueras till bibliotek runt om i landet som "lånar ut" dem på olika sätt: över Internet och ibland som filer i automater på biblioteket. För varje utlåning så betalas förlaget 10 kr och detta belopp delar vi med dig: vi behåller 5 kr och du får resterande 5 kr. Normalt betalar läsaren ingenting för att få låna och läsa din bok.

Skolor?

E-böckerna strömmas till elever och lärare från förskola till gymnasienivå genom prenumerationstjänsten ElibU. Av distributörens prenumerationsintäkter går 70% till förlagen genom att 20% av förlagspotten delas jämnt mellan samtliga deltagande titlar och 80% fördelas baserat på användning. Det hela kan liknas vid Spotify, fast för böcker och riktat mot skolan. Precis som vid försäljning är din andel 80% av bokens intäkter och vi behåller 20%.

Fysisk bok?

Om du vill ge ut din bok som en fysisk bok, med försäljning till privatpersoner, bokhandel och bibliotek, så hjälper vi på Recito Förlag naturligtvis gärna till med det. Du kan läsa allt om vår bokutgivningstjänst på vår websajt www.bokutgivning.se och i prisuträknaren kan du baka in priset för e-boksutgivningen i priset på den fysiska boken.

Sammanfattningsvis...

Vi vill öppna förlagsvärlden för dig som författare. Vi vill att du ska få möjlighet att nå ut med din bok oberoende av om det är ett hundra eller ett hundra tusen människor som läser den. Gå på kurs med oss. Ge ut din bok med oss. Ta ansvar för din bok.

Intresserad?

Genom vårt system Bookie kan du ställa frågor, skicka eller ta emot filer och göra val beträffande din bok.

Gå till Bookie

Nyhetsbrev

Kontakta oss

Om du har frågor om utgivningen av din e-bok får du snabbt svar om du använder Bookie men du kan förstås också ringa eller maila oss.

";